anal follada mentre rossa xucla penis. lloc oficial www.damplips.CC
freeones Consell

Tractaments i indicacions

Home / Clínica del dolor / Tractaments i indicacions

No és ja fàcil iniciar el tractament de trastorns erèctils a causa de la pressió i el gen, és encara menys fàcil quan hi ha una gran quantitat d'informació a tenir en compte abans de començar. https://www.bleuepil.com/utilisation-du-viagra.html No és un tractament comú, així que assegureu-vos de tenir tota la clau a la mà perquè no tingui sorpreses desagradables quan comenci el seu tractament.

TRACTAMENTS I INDICACIONS

FARMACOLÒGICS

L'arsenal de fàrmacs útils en la clínica del dolor s'ha expandit considerablement en els últims anys. Nous fàrmacs i vies d'administració, permeten una millor adequació dels tractaments. Encara que l'escala analgèsica de l'O.M.S. segueix sent la referència, el pas a opioides orals o transdèrmics és més acceptat i millor tolerat en la farmacopea actual. Fàrmacs amb activitat específica en el tractament del dolor neuropàtic estan a la disposició del clínic. El maneig especialitzat permet individualitzar règims per optimitzar els resultats en un pacient concret.

INJECCIONS EPIDURALS D'ESTEREOIDES
Inyección Epidural Translaminar

Injecció Epidural Translaminar

La injecció epidural d'esteroides és un dels tractaments més utilitzats a la Clínica del dolor.

Es fan de forma ambulatòria,amb control radiològic.

La injecció epidural pot ser realitzada per diverses vies d'abordatge (translaminar, caudal o transforaminal) segons l'objectiu terapèutic.

Els riscos són els derivats d'una punció i els derivats de l'administració de corticoides.

Existeixen accidents associats a aquesta tècnica, però la seva freqüència és molt baixa.

L'administració d'esteroides pot provocar augment de la glicèmia, augment de la pressió arterial, nerviosisme, retenció de líquids, molèsties gàstriques. La freqüència i la intensitat d'aquests símptomes és baixa.

En els pacients diabètics i/o hipertensos el control en els dies posteriors a la realització d'aquest procediment s'ha d'augmentar.

image014 image013-267x171

Indicacions

La injecció epidural d'esteroides està indicada en síndromes dolorosos d'origen espinal:

 • Lumbociatàlgia
 • Lumbàlgia
 • Cervicobraquiàlgia

La seva efectivitat és major per al dolor irradiat a les extremitats que per al dolor axial.

INJECCIONS INTRATRECALS D'ESTEROIDES

La injecció intratecal d'esteroides consisteix en accedir a l'espai subdural per injectar una dosi de corticoides. Molt utilitzada fa anys, avui està en desús. per la por d'una complicació, l'aracnoiditis química. No obstant això, conserva una indicació en neuràlgia postherpètica rebel a qualsevol tractament.

Indicació: Neuràlgia postherpètica rebel al tractament.

BLOQUEIGS NERVIOSOS AMB ANESTÈSICS LOCALS

Els bloquejos nerviosos amb anestèsics locals poden tenir un objectiu diagnòstic o terapèutic.

En el cas de dubte sobre la implicació d'una arrel nerviosa en el procés que pateix el pacient, el seu bloqueig amb anestèsics locals i la desaparició o no dels símptomes permeten confirmar o descartar la relació del nervi bloquejat amb el procés a tractar.

Com a terapèutica, s'han mostrat eficaces en el tractament de diverses síndromes com el dolor per herpes (a l'inici del quadre)

image015-267x201

BLOQUEIGS ARTICULARS

El dolor generat per la inflamació és susceptible de ser reduït per l'administració d'anestèsics locals, corticoides o altres substàncies en les articulacions afectades o en els nervis relacionats. Les articulacions vetrebrals posteriors, les sacroilíaques, coxofemorals, poden beneficiar-se d'aquests bloquejos.

BLOQUEIGS SIMPÀTICS REGIONALS

L'objectiu d'aquests bloqueigs és aturar la resposta intervinguda pel sistema simpàtic en un territori determinat.

Es realitzen de forma ambulatòria, poden requerir control radiològic i es repeteixen en diverses sessions.

Es realitzen en aquest cas amb anestèsics locals pel que es produeix un bloqueig temporal.

En alguns casos la persistència dels símptomes o la seva gravetat poden portar a la indicació d'un bloqueig de més llarga durada, que s'obtindrà amb la injecció d'una substància neurolítica o amb Termocoagulació per radiofreqüència.

 • Bloqueig del gangli estrellat.
 • Bloqueig simpàtic lumbar
 • Bloqueig del plexe braquial
 • Bloqueig epidural
 • Bloqueigs del plexe celíac i hipogàstric superior

Indicacions: CRPS I i II en extremitat superior i inferior (Gangli estrellat, plexe braquial, epidural i bloqueig simpàtic lumbar). Dolor intervingut pel simpàtic a la regió de la cara i el coll (Gangli estrellat). Dolor abdominal o pèlvic amb component simpàtic (Plexe celíac i hipogàstric)

Dolor i síndromes vasculars, RAYNAUD, isquèmia crònica, úlceres de Martorell. El bloqueig simpàtic i la simpaticotomia per radiofreqüència també estan indicats en el tractament de la HIPERHIDROSI, palmar i plantar.

INJECCIONS DE PUNTS TRIGGER

Les injeccions de punts trigger és un dels tractaments que es plantegen al pacient afecte d'un Síndrome miofascial.

Els punts trigger es localitzen manualment o per electromiografia, són grups de fibres musculars amb una activitat contràctil desordenada, que el pacient sol conèixer i que desencadenen dolor en territoris distants al punt, en exercir pressió sobre ells.

La injecció en aquests punts de petites dosis d'anestèsics locals alleuja els símptomes i facilita el treball de fisioteràpia.

Per perllongar els efectes de la injecció de punts trigger es recorre a la Toxina Botulínica

image016-e1430164406478

TRACTAMENTS PER RADIOFREQÜÈNCIA

El pas del corrent elèctric per un teixit produeix calor, i la temperatura superior a 45 ºC produeix canvis permanents en els teixits.

La radiofreqüència empra corrents elèctrics d'alta freqüència el que permet, controlant els paràmetres elèctrics i les característiques de l'elèctrode, crear lesions molt circumscrites.

D'altra banda s'ha demostrat efectes diferents, quan se sotmet una estructura a un corrent elèctric premut a temperatures inferiors a 45 º.

Aquests efectes són els que es busquen en les tècniques que usen la radiofreqüència premuda, que no destrueixen cap teixit, sinó que canvien el comportament biològic de les neurones que reben aquest impuls.

 • Termocoagulació per radiofreqüència de la branca medial del ram dorsal. Responsable dels impulsos dolorosos de les articulacions vertebrals posteriors a nivell lumbar o cervical
 • Tractament per radiofreqüència del gangli de l'arrel dorsal. Per al tractament de les radiculopaties a qualsevol nivell
 • Tractament per radiofreqüència del ram comunicant de L2. Per al tractament del dolor originat en el disc intervertebral lumbar baix.
 • Simpatectomia lumbar per radiofreqüència. Per al tractament del dolor lumbar rebel o les Síndromes regionals complexes tipus I.
 • Radiofreqüència de nervis perifèrics. És útil en tractaments de síndromes doloroses en territoris amb una inervació determinada, com en el cas de la neuràlgia d'Arnold i el tractament en els nervis occipitals o l'espatlla congelada i el tractament del nervi supraescapular. El femorocutani o els nervis intercostals també són susceptibles de tractament per radiofreqüència.
 • Altres tractaments per radiofreqüència inclouen el tractament de neuràlgia del trigemin, o la radiofreqüència del gangli esfenopalatí en neuràlgies facials atípiques o cefalees en raïm.

Els neuromes de cicatriu o els neuromes de Morton també responen a aquest tractament.

image0032

BLOQUEIGS NEUROLÍTICS

En la majoria de casos els bloquejos neurolítics s'indiquen en el dolor originat per càncer, però també poden tenir indicació en síndromes doloroses benignes però molt rebels, com la síndrome de dolor crònic pèlvic, la proctalgia crònica o la vulvodinia crònica.

El principi de tots aquests procediments és la injecció d'una substància neurolítica (fenol) en l'estructura nerviosa que recull la informació dolorosa del territori afectat. El procediment es realitza baix control radiològic.

 • Bloc del plexe celíac
 • Esplanicectomia química
 • Bloqueig del plexe hipogàstric
 • Bloqueig del gangli imparell
TRACTAMENTS AMB TOXINA BOTULÍNICA

La toxina botulínica produeix una denervació temporal de la fibra muscular.

Les indicacions fonamentals són les síndromes miofascials.

En el cas de la musculatura profunda com el PSOAS o el múscul Piriforme, la injecció es realitza sota control radiològic.

Recentment s'ha publicat la possible utilitat de les injeccions de toxina botulínica en la musculatura cranial per al tractament de la cefalea tensional o la migranya

 • Injecció de punts trigger amb toxina botulínica
 • Injecció de músculs profunds(Psoas, Quadrat lumbar, Piriforme)amb toxina botulínica
 • Tractaments per a cefalees amb toxina botulínica
OZONOTERÀPIA

L'ozó (O3) posseeix propietats antiinflamatòries i la capacitat de descompondre els proteoglicans que componen el nucli polpós del disc. Aquest efecte pot permetre la reducció de la grandària de la herniació i dels símptomes derivats d'aquesta.

L'hèrnia discal continguda representa la indicació principal i es pot proposar en pacients en què altres estratègies han fracassat.

 • Discolisi per ozó

image018-267x215

ADHESIOLISI I RADIOFREQÜÈNCIA A TRAVÈS DE CATÈTER EPIDURAL

L'adhesiolisi és un procediment que consisteix en en el pas d'un catèter especial a través de l'espai epidural i per efecte mecànic i la injecció de diverses substàncies, intenta millorar el dolor radicular o claudicació originat per discopaties, estenosi de canal o cirurgies prèvies.

Els catèters actuals admeten a més realitzar tractaments per radiofreqüència el que permet proposar radiofreqüències del gangli de l'arrel dorsal en pacients amb instrumentacions de columna o estenosis foraminals que farien pràcticament impossible aquest tractament amb un altre abordatge.

NEUROESTIMULADORS IMPLANTABLES

Determinats tipus de dolor refractaris a altres tractaments poden millorar mitjançant l'estimulació elèctrica dels cordons posteriors. Això es fa a través d'un elèctrode implantat a l'espai epidural.

Després d'uns dies de prova, si el mecanisme és eficaç es procedeix a implantar un generador subcutani (alguna cosa similar a un marcapasos) que es pot programar a distància.

El dolor en l'extremitat després d'una cirurgia fallida d'esquena o la Síndrome regional complex de l'extremitat són indicacions d'aquest tractament.

Neuroestimuladores epidurales

Neuroestimuladors epidurals

EPIDUROSCÒPIA

L'epiduroscòpia és un procediment diagnòstic/terapèutic que consisteix en el pas d'un sistema òptic al canal epidural que permet explorar, la presència d'adherències, l'existència de zones inflamatòries i la permeabilitat dels foramens de conjunció. Per un canal suplementari es poden aplicar tractaments, farmacològics, instrumentals o per radiofreqüència en els nivells en què s'apreciïn les lesions. És més sensible i específica que la RMN en el diagnòstic de la fibrosi epidural.

SISTEMES D'INFUSIÓ IMPLANTABLES

A vegades l'administració de fàrmacs prop del lloc d'acció desitjat ens permet millorar l'eficàcia o reduir les dosis.

Per això podem implantar catèters en l'espai epidural o intratecal per administrar opiacis, anestèsics locals o ocasionalment altres fàrmacs destinats a controlar el dolor.

Si la necessitat de tractament es manté podem implantar dispositius que per diversos mecanismes poden administrar de manera contínua el medicament connectats a aquests catèters.

 • Catèters intratecals
 • Catèters epidurals
 • Reservoris
 • Bombes d'infusió

image019

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Comenceu a escriure i premeu retorn per cercar