anal follada mentre rossa xucla penis. lloc oficial www.damplips.CC
freeones Consell

Publicacions i comunicacions en congressos

Home / Recerca / Publicacions i comunicacions en congressos

No és ja fàcil iniciar el tractament de trastorns erèctils a causa de la pressió i el gen, és encara menys fàcil quan hi ha una gran quantitat d'informació a tenir en compte abans de començar. https://www.bleuepil.com/utilisation-du-viagra.html No és un tractament comú, així que assegureu-vos de tenir tota la clau a la mà perquè no tingui sorpreses desagradables quan comenci el seu tractament.

Revistes
2013

Secció de la Via Aèria de la SCARTD. Protocol de maneig de la via aèria difícil. Implicació de la declaració d'Hèlsinki.

Autor: R. Valero, Sabate S., R. Borràs, Añez C., S. Bermejo, F. Gonzalez-carrasco, Andreu E., R. Villalonga, E. Massó.
Publicat a: Rev Esp Anestesiol Reanim
Data: 2013

Protocol de maneig de la via aèria en la pacient obstètrica. Protocols de la Societat Espanyola d'Anestesiologia i Reanimació SEDAR i Protocols de la SAP en la Societat Catalana d´Anestesiologia Reanimació i Terapèutica del Dolor SCARTD

Autor: R. Borràs.
Data: 2013

www.sedar.es

www.scartd.org

2012

Secció Via Aèria de la Societat Catalana d´Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD). Algorisme de maneig de la via aèria en la pacient obstètrica.

Autor: R. Borràs, R. Periñan, C. Fernández, A. Plaza, Andreu E., E. schm Cker, Añez C., R. Valero i grup SEVA:
Publicat a: Rev Esp Anestesiol Reanim.
Data: 2012

Levosimendan disminueix la mortalitat en cirurgia cardíaca: una revisió sistemàtica i metanàlisis.

Copyright: A. Hernandez, A. Miranda, A. Parada.
Publicat a: Rev Esp Anestesiol Reanim.
Data: 2012

2009

Aclariments als comentaris "Avaluació i maneig de la via aèria difícil prevista i no prevista: Adopció de guies de pràctica"

Autor: R. Valero, E. Massó, r. Borràs, V. Mayoral, a. Villalonga, Villalonga R., López, Añez C., S. Sabaté, P. Casals, Vila P., S. Bermejo. J. Canet
Publicat a: Rev. ESP. Anestesiol. Reanimació
Data: 2009

2008

Des de la Perspectiva dels tutors formació especialitzada.

Autor: R. Villalonga, I. Rovira, M.J. Colomina, Rincon, A. Mases, R. Borràs, M. Metje P. Prieto, M. Nadal, J.M. Villamar. J. Canet.
Publicat a: Rev. ESP. Anestesiol.
Data: 2008

La formació especialitzada en Anestesiologia des de la perspectiva dels tutors.

Autor: R. Villalonga, I. Rovira, M.J. Colonima, cantonada r., R. Borràs, Masses A., M. Metge, P. Prieto, M. Nadal, J.M. Villamor, J. Canet
Data: 2008

A randomized comparison of levobupivacaine, bupivacaine and ropivacaine with fentanyl, for labor analgesia.

Autor: MC Atenzar, J.M. Palanca, F. Torres, R. Borràs, S. Gil, I. Esteve
Data: 2008

Avaluació i maneig de la via difícil prevista i no prevista: Adopció de guies de pràctica.

Autor: Valero R., V. Mayoral, Massó E., López A., S. Sabaté R. Villalonga A. Villalonga, P. Casals, Vila P., r. Borràs C. Añez, Bermejo S. J. Canet
Publicat a: Rev. ESP. Anestesiol. Reanim.
Data: 2008

2007

Maneig de la via aèria en un pacient amb espondilitis anquilosant.

Autor: Gil S, Jamart V, Borràs R, Miranda A.
Publicat a: Rev Esp Anestesiol Reanim
Data: 2007

2006

Anaesthetic managment of acute myocardial infarction during labour.

Autor: Gil S, Atienzar C, FilellaY, Fernández M, Borràs R, Miranda A.
Publicat a: International Journal of Obstetric Anaesthesia
Data: 2006

2005

Maneig anestèsic d'una gestant amb estenosis aòrtica severa i malaltia de Von Willebrand.

Autor: Esteve m, Atienzar MC, Gil S, Fernández M, Borràs R, Miranda A.
Publicat a: Rev Esp Anestesiol Reanim.
Data: 2005

Maneig anestèsic d'una gestant amb insuficiència aòrtica i mitral.

Autor: Miranda A, Gil S.
Publicat a: Folia Clínica Obstétrica y Ginecológica
Data: 2005

Maneig anestèsic en el treball de part de la gestant amb lesió medul·lar en fase crònica. Cas clínic.

Autor: A Miranda, Raynard M.
Publicat a: Folia Clínica Obstétrica y Ginecológica
Data: 2005

2004

Ropivacaine 0,1% with fentanyl 2ug/ml by epidural infusion for labour analgesia.

Autor: Atienzar C, palanca J, Borras R, Esteve I, Fernandez A, Miranda A.
Publicat a: Eur J Anaeth
Data: 2004

2003

Tres casos de sedació i analgèsia amb propofol i fentanilo per al treball de part.

Autor: Fontao F.
Publicat a: Rev Esp Anestesiol Reanim
Data: 2003

2002

Maneig anestèsic de l'hipertiroïdisme i la crisi tirotòxica.

Autor: Potel C, Lopez J, Boliart Y, Borràs R, Miranda a...
Publicat a: Rev Esp Anestesiol Reanim
Data: 2002

1998

Analgoanestesia obstètrica. L'estat de la qüestió. Publicació.

Autor: Miranda A
Publicat a: Rev Esp Anestesiol Reanim
Data: 1998

1995

Espinals opioides en Obstetrícia. Revisió.

Autor Miranda A.
Publicat a la Rev Esp Anestesiol Reanim
Data de 1995

Llibres
2013

Avanços en el coneixement de la via aèria

Autor: R. Vilallonga, C. Añez, R. Borràs, A. López, I, Massó, S. Sabaté, A. Vilallonga, P. Casals. Algorisme de Maneig de la Via Aèria Imprevista. En: J. Calvo, O. València I. Monclús
Publicat a: Ed Ambu
Data: 2013

Situacions Clíniques en Anestesiologia i Cures crítiques.

Autor: A. Hernández, J. Mailan. Capnografia. En A. Hernández.
Data: 2013

Isquèmia miocardíac intraoperatòria. En A. Hernández. Situacions Clíniques en Anestesiologia i Cures crítiques.

Autor: A. Hernandez, A. Miranda.
Data: 2013

Aspiració en els pulmons. En A. Hernandez. Clíniques en Anestesiologia i les cures crítics situacions.
Autor: F. Jiménez.
Data: 2013

Tempesta de tiroide. En A. Hernandez. Clíniques en Anestesiologia i les cures crítics situacions.
Autor: A. Hernández, M. Lucas.

Data: L'embolisme gras. En A. Hernandez. Clíniques en Anestesiologia i les cures crítics situacions.
Autor: D. Gispets.
Data: 2013

Líquid amniòtic embòlia. En A. Hernandez. Clíniques en Anestesiologia i les cures crítics situacions
Autor: M. Fernandez.
Data: 2013

Aturada cardíaca en la dona embarassada. En A. Hernandez. Clíniques en Anestesiologia i les cures crítics situacions.

Autor: M. Fernandez.
Data: 2013

Síndrome de resecció reabsorció. En A. Hernandez. Clíniques en Anestesiologia i les cures crítics situacions.

Autor: A. Hernández, G. gascó.
Data: 2013

Productes de la sang. En A. Hernandez. Clíniques en Anestesiologia i les cures crítics situacions.

Autor: Y. Boliart.
Data: 2013

Cirurgia en posició prona i posició d'assegut. En A. Hernandez. Clíniques d'Anestesiologia i situacions d'atenció
crítics.

Autor: D. Gispets.
Data: 2013

L'estómac ple, cirurgia d'emergència. En A. Hernandez. Clíniques en Anestesiologia i les cures crítics situacions.

Autor: F. Jiménez.
Data: 2013

Torniquet, consideracions anestèsics. En A. Hernandez. Clíniques en Anestesiologia i les cures crítics situacions.

Autor: JP Oglio.
Data: 2013

Part múltiple. En A. Hernandez. Clíniques en Anestesiologia i les cures crítics situacions.

Autor: R. Borràs.
Data: 2013

Postpunción dural mal de cap. En A. Hernandez. Clíniques en Anestesiologia i les cures crítics situacions.

Autor: M. Raynard.
Data: 2013

Control antiemetic postoperatori immediat. En A. Hernandez. Clíniques en Anestesiologia i les cures crítics situacions

Autor: J. Mailan, A. Hernandez.
Data: 2013

2010

Mèdics rotacions durant el primer any de residència. A: Villalonga R. societat catalana de Anestesiologia, Reanimació i dolor terapèutica. Planificació de les rotacions durant l'especialitat d'Anestesiologia, Reanimació i teràpia del dolor.

Autor: R. Villalonga, I. Rovira, r. Borràs, M Metje, R. Rincón, J.M.Colomina.
Data: 2010

Objectius d'aprenentatge en la gestió de la ruta aèria. A: Villalonga R. societat catalana de Anestesiologia, Reanimació i dolor terapèutica. Planificació de les rotacions durant l'especialitat d'Anestesiologia, Reanimació i teràpia del dolor.

Autor: R. Borràs, M. Robert, R. Villalonga.
Data: 2010

Rotació per l'anestèsia obstètrica.

Autor: R. Borràs, càncer de L., N. Isach, M.V. López-Gil.
Publicat a: Villalonga R. societat catalana de Anestesiologia,

Teràpies de reanimació i dolor. Planificació de les rotacions durant l'especialitat d'Anestesiologia, Reanimació i teràpia del dolor.

Data: 2010

Rotació anestèsia, oftalmologia, ENT, cirurgia maxil·lofacial i plàstica i cirurgia reconstructiva.

Autor: R. Borràs, M. Robert, R. Villalonga.
Publicat a: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i

Terapèutica del dolor. Planificació de les rotacions durant l'especialitat d'Anestesiologia, Reanimació i teràpia del dolor.

Data: 2010

2009

Gestió anestèsiques en la dona embarassada afecta incidència thrombocytopenic hemorràgica.

Autor: Raynard, V. Jamart, c. Cambray, R. Borràs, J. Mailan.
Altres autors: Rev. ESP. Anestesiol. Reanim.
Data: 2009

Avaluació clínica de les vies respiratòries

Autor: E. Massó, R. Borràs.
Publicat a: Manual de gestió de les vies respiratòries
Autors: M. Rull, Añez C..
Data: 2009

2008

Una comparació de levobupivacaine, bupivacaine i ropivacaine amb el pegat de fentanil, per analgèsia laboral.

Autor: MC Atenzar, J.M.Palanca, F. Torres, R. Borràs, S. Gil, I.Esteve.
Publicat a: revista internacional de l'anestèsia obstètrica
Data: 2008

Control de la via aèria en el pacient obstètrica. Curs de formació continuada sobre la gestió de la via aèria difícil.

Autor: R. Borràs
Data: 2008

2007

Gestió anestèsiques en cesària electiva d'una dona embarassada amb malaltia de beri-beri.

Autor: Jamart V, Gil S, Raynard M, Gascón G, Borràs R, Miranda a...
Publicat a: Rev Esp Anestesiol Reanim
Data: 2007

2006

Fisiopatologia del dolor postoperatori

Autor: Miranda A
Publicat a: dolor agut i postoperatori
Altres autors: L Aliaga
Data: 2006

2004

Anestèsia i reanimació en la gran eventrations

Autor: Miranda A
Publicat a: Eventrations
Altres autors: J. Vidal Sans
Data: 2004

2002

Dolor laboral

Autor: Miranda A, JE banyeres, C.Barutell, J.Molet, A. Rodríguez de la Serna
Publicat a: tractament del dolor. Teoria i pràctica
Data: 2002

2001

Cures intensives de complicacions obstètriques i embaràs.

Autor: Miranda A, Martí-Viano JL
Publicat a: tractat de cures crítiques i emergències
Data: 2001

Anestèsia en Ginecologia i Obstetrícia; Tractat d'anestèsia i reanimació

Autor: Miranda A, LM, Torres R, Granell M'empresa
Data: 2001

Fisiologia de l'embaràs.

Autor: Miranda A
Publicat a: tractat d'anestèsia i reanimació
Data: 2001

2000

Gestió de la via aèria en el pacient obstètrica.

Autor: Ros J, Borras R, Villalonga
Publicat en: vies respiratòries clínica de taula A. Manual.
Data: 2000

Dolor en el tractament del càncer de mama

Autor: Miranda A
Publicat a: mastologia
Data: 2000

1998

Efectes d'anestèsia epidural anestèsia.

Autor: Miranda A
Publicat a: anestèsia analgèsia i Regional en Obstetrícia
Altres autors: J. Mailan, Miranda A, Aliaga L, Argento C
Data: 1998

1997

Complicacions del dolor postoperatori.

Autor: Miranda A
Publicat a: dolor Medicina
Data: 1997

Tractat d'Anestesiologia i reanimació en Obstetrícia

Autor: Miranda A
Data: 1997

1996

Analgoanestesia obstètrica. Xoc obstètrica. Anestèsia Hellp.Consideraciones en la síndrome de preeclàmpsia.

Autor: Miranda A
Publicat a: protocols de Medicina perinatal i obstètrica de l'Institut Universitari Dexeus
Data: 1996

1992

Dolor postoperatori. Estudi, avaluació i tractament

Autor: Miranda A
Data: 1992

1986

Anestèsia i reanimació en la gran Eventrations.

Autor: Miranda A, Bofill JM
Publicat a: Eventrations: procediments de reconstrucció de la paret abdominal.
Data: 1986

Comunicacions en congressos
2013

XI Congrès de la Societat Catalana d ́Anestesiologia Reanimacio jo dolor terapèutica. SCARTD 2013. L'Hospitalet de Llobregat 7-8 de novembre.

 • "Un edema agut de pulmó postartrocopia d'espatlla. A propòsit d'un cas ". V. Sánchez-Migallón, d. Bande. Y. Boliart, r. Borràs, A. Miranda, J. Mailan
 • «Anestèsia en Ecobroncoescopia EBUS (endobronchialultrasound)» N. Carbonell, F. Carbonell. Gascó G, y. Boliart, Borràs r, Miranda de A..
 • "Ús de l'índex sistemàtica (BIS) en electrofisiologia com a indicador de síncope funcional" N. Carbonell, f. d'emperador, r. Borràs, a. Miranda, J. Mailan
 • "Al·lèrgia a làtex. A propòsit d'un cas" R. Valdés, J.P. Oglio, Gispets d, y. Boliart, r. Borràs, Miranda de A..

XXXII Congrés Nacional SEDAR 2013. Societat espanyola d'Anestesiologia i reanimació. Màlaga, 7-8 març

 • "La formació pràctica de l'anestèsia obstètrica dels habitants de Catalunya". C. Añez, i. Molina, R. Pernan, R. Borràs, R, Villalonga, P. Hernandez
2012

Congrés Euroanesthesia de 2012. París 9-12 de juny de 2012

 • "Diagnòstic de síndrome parsonage-Turner després ortopèdic bloc cirurgia i interecalenic monotonus" Oglio JP M, Homs M, Valdes R, Miranda a...

X Congrés de la Societat Catalana d´Anestesiologia Reanimacio jo dolor terapèutica. SCARTD. Barcelona 8-10 novembre 2012. Cartells

 • "Necrosi glutis després de embolization hipogratrca d'artèria per l'atonia uterí a cesrea. A propòsit d'un cas" Valdes R, Oglio JP, Rueda M, Boliart i, Borràs R, Miranda a...
 • "Innominate tronc venós per trencament de traqueotomia tub"
  Sorolla A, C Cambray, Rueda M, Boliart i, Borràs R, Miranda a...

X Congrés de la Societat Catalana d´Anestesiologia Reanimacio jo dolor terapèutica. SCARTD. Barcelona 8-10 novembre 2012. Comunicacions

 • "Formació pràctica en anestèsia obstètrica dels residents a Catalunya" Añez C, De Molina m, Periñan R, Borràs R, r. Villalonga, Hernandez P. Award a la millor comunicació oral
 • "Estudi prospectiu de la tendència del CO2 venosa en pacients sotmesos a CMA POSE tècnica" Carbonell N, Sorolla, Jimenez F, Boliart Y, Borràs R, Miranda a...

X Congrés de la Societat Catalana d´Anestesiologia Reanimacio jo dolor terapèutica. SCARTD. Barcelona 8-10 novembre 2012. Taller

 • Gestió avançada de la via aèria difícil. Professor: Dr. Rosa Borras
2011

XXX Congrés de la societat espanyola d'Anestesiologia i reanimació. Madrid 4-7 de maig de 2011

«Anestèsia i trasplantament de tràquea» G. Molins, J Mailan, M. Lucas, Y. Vacas, A. Sorolla N. Carbonell

"Planejant un programa unificat de rotacions en Anestesiologia i reanimació a Catalunya" R. Villalonga, R. Borràs, P. Prieto, M. Robert, C.D. SCARTD, D. Sintes

IX Congrés de la Societat Catalana d´Anestesiologia Reanimació i Terapèutica del Dolor. SCARTD Tarragona, 3-5 Noviembre 2011

V Reunión de la Sección de Anestesia Obstétrica de la Sociedad Española de Anestesiologia, Reanimación y Terapeutica del Dolor. Barcelona

«Anestèsia obstètrica i miastènia Gravis» M. Rueda, C. Rodríguez, Y. Vacas, G. Molins, R. Borràs, A. Miranda

XII European Congress Perinatal. Granada

“Surgery in the neonatal intensive cara unit. A reasonable option” R. Porta, E. Capdevila, L. Sanchez, M. Riba, R. Borràs, A. Montaner, X. Mayol

VII ICongrés de la Societat Catalana d´Anestesiologia Reanimació i Terapèutica del Dolor. SCARTD Manresa

"Mediastinitis a propòsit d'un cas" A. Sorolla, Y Vacas, R. Borràs, M, Lucas, A. Miranda, S. Quntana

"Anestèsiques gestió de dones embarassades amb angioedema hereditari" N. Carbonell, G. Molins M. Raynard, R. Borràs A. Miranda
Mesa redonda: Nuevos dispositivos para el manejo de la Vía Aérea
Dra. Rosa Borràs

2009

XXIX Congreso de la Sociedad Española de Anestesiologia, Reanimación y Terapeutica del Dolor. Salamanca Mayo 2009

 • "Secundària a la síndrome del QT llarg hipotèrmia" POSTER Y. Vacas, F. Jimenez, M. Rueda, G. Molins, A. Crespo, R. Borràs, A. Miranda, J. Mailan

VII Congres de la Societat Catalana d´Anestesiologia Reanimació i Terapèutica del Dolor. SCARTD Girona

 • «Anestèsia obstètrica i miastènia Gravis» M. Rueda, C. Rodríguez, Y. Vacas, G. Molins, R. Borràs, A. Miranda
 • "Tromboembolisme pulmonar per Patent foramen oval sang m." A propòsit d'un cas" A. Sorolla, M. Lucas, Rueda M., G. Molins, Borràs r, A. Miranda
2008

(VI) Congres de la Societat Catalana d´Anestesiologia Reanimacio jo dolor terapèutica. Sant Cugat (Barcelona) el novembre de 2008

"Síndrome de horner i anestèsia després plexe PLEG bloquejar epidural per al treball". CARTELL. G. Molins, vaques y., R. Borràs, F. Jiménez, J. Mailan

«Anestèsia en pacients amb malaltia de Steiner desconegut» cartell. G. Molins, A. Crespo, R. Borràs, F. Jiménez, J. Mailan.

«Anestèsia Epidural per cesària a un pacient diagnosticat d'Arnold-Chiari tipus I» cartells. Rueda M., V. Jamart, M. / la Raynard, R. Borràs, J. Mailan

«Anestèsia general i gestió de la via aèria en un malalt de l'espondilitis anquilosant per pròtesi total de maluc.» CARTELL. M. rueda, A. Crespo, M. Serra, M. Riera, R. Borràs, J. Mailan

L'Associació de la Facultat de medicina a la reunió anual d'Europa (AMSE)
Barcelona, juny 2008

"Implementació d'un programa de formació d'Anestesiologia a Catalunya" cartell Villalonga R, M º J. Colomina, I. Rovira R. Borràs.

Congrés MAC 75 anys. Lisboa, 17-19 de gener de 2008

Taula rodona: l'embaràs malalties hipertensives
PRESENTACIÓ. Dr. A.Miranda
"HELLP síndrome, el diagnòstic i gestió"

XXIX Congrés de la societat espanyola d'Anestesiologia, Reanimació i dolor terapèutica. Salamanca

Y. vaques F. Jiménez, M., G. Molins, A. Crespo, R. Borràs, Miranda de A., J. Mailan
A hipotèrmia secundària síndrome del QT llarg

2007

VII Jornadas AFAPAC (Associació de familiars i afectat per patologies del creixement). Barcelona el 23 novembre 2007

Presentació el Dr. V. Jamart "Anestèsia i Achondroplasia"

Congrés VII SCARTD. Lleida. 8-10 novembre 2007

V. Jamart, A. Crespo, M. Rueda, F. Jiménez, R. Borràs, J. Mailan.: Gestió anestèsiques en síndrome de POEMS. A propòsit d'un cas. Cartell

V. Jamart, J. Rodríguez, M. Fernández, Borràs r, Miranda de A.: Anestèsia i Achondroplasia. Estudi retrospectiu elongació de Cirurgia Bucal-Extremidades.comunicacion.

A. Crespo. Herbes i anestèsia. Comunicació oral.

Rueda M., V. Jamart, M. Fernández, R. Borràs, C. Cambray, J. Mailan: Diagnòstic diferencial de la síndrome de embòlia embòlia pulmonar enfront de greix després de cirurgia de maluc major. A propòsit d'un cas. Cartell.

XXVIII SEDAR Congrés. Valencia abril 2007

V. Jamart, S. Gil, Raynard M., F. Carbonell, Borràs r, A. Miranda.: Anestèsia gestió d'un pacient amb malaltia de McArdle Mc.

Raynard M., V. Jamrt, A. Crespo, M. Fernández, R. Borràs, Miranda de A.: La neuropatia femoral postpart: complicacions neurològiques en anestèsia obstètrica. A propòsit d'un cas.

Raynard M., V. Jamart, A. Crespo, M. Rueda, R. Borràs, J. Mailan. Intravenosa bloqueig regional amb reserpine en Pediatria pacient afecte de síndrome dolorosa regional complex.

A. Crespo, F. Jiménez, V. Jamart, A. Bilbisi, A.Miranda: Postanestesica de complicació: pacient experimentant Lefort II Steinert malaltia diagnosticada a posteriori.

2006

Congrés VI SCARTD. Tortosa. Novembre de 2006

V. Jamart, M. / la Raynard, Rueda M., M. Fernández, R. Borràs, Miranda a..: Gestió anestèsica del pacient achondroplastic en l'extremitat, cirurgia d'allargament.

N. Rodríguez, A, Soler, V. Jamart, GL. Gascón, R. Borràs, J.Mailán.: Desinfecció, neteja i esterilització dels circuits de ventilació mecànica semi-tancat de quiròfan.

III Trobada de la secció de cures intensives SEDAR. Madrid. Març de 2006

Gil S, Raynard M, Borràs R, Miranda r: Síndrome de embòlia grassa després Artroplàstia de maluc

Seminari sobre laríngia màscares i el glidescope. Barcelona. Març de 2006

DISCURS: Avantatges i ús de la màscara ProSeal. Dr. Borràs

2005

III Congrés de la SCARTD. Barcelona. Novembre de 2005

Raynard M, Gil S, Jamart V, Gispets D, Miranda A Eficàcia de bloqueig interescalènic per analgèsia postoperatòria després de cirurgia d'espatlla descoberta

Raynard M, Gil S, Jamart V, Fernández M, Borràs R, Miranda a. La neuropatia femoral postpart: complicacions neurològiques en anestèsia regional obstètrica. A propòsit d'un cas

Jamart V, Gil S, Raynard M, Boliart i, Borràs R, Miranda a. Gestió anestèsiques en cesària electiva d'una dona embarassada amb malaltia de Beri-Beri. Cas Clínic

Gil S, Raynard M, Jamart V, Fernández M, Borràs R, Miranda a. Maneig anestèsic d'una gestant amb insuficiència aòrtica i mitral.

XXVII Congrés de la SEDAR. Palma de Mallorca. Juny de 2005

Gil S, Raynard M, Jamart V, Gispets D, Borras R, r: Miranda Estudi comparatiu de levobupivacaine, bupivacaine i ropivacaine al bloc femoral

Raynard M, Gil S, Jamart V, Fernández M, Gascón G, j: Mailan Gestió anestèsiques en el mon laboral de la dona embarassada amb lesió medul·lar en fase crònica

(V) Congrés Europeu anestèsia ortopèdica i Pain.Barcelona. Abril 2005

Gil S, Raynard M, Esteve m, Llacer E, Gispets D, r: Miranda Tres continu en un bloc per al dolor postoperatori després major cirurgia de genoll

Raynard M, Gil S, Jamart V, Gispets D, r: Miranda Eficàcia clínica de bloc de plexe braquial interescalene de continu per analgèsia postoperatòria després de cirurgia d'espatlla descoberta

DISCURS: El pacient traumàtic. Procediment de gestió aguda en el Centre. Miranda Dr.A.

Congrés Internacional d'anestèsia i cures intensives en Obstetrícia. Lisboa, abril 2005

DISCURS: Regional analgèsia i anestèsia en Obstetrícia. Estat de l'art.
Dr. A. Miranda

DISCURS: Anestèsia en la preeclàmpsia i síndrome de Hellp
Dr. A. Miranda

2004

II Congrés de la SCARTD. L'Hospitalet de LLobregat.Octubre 2004

Gil S, Raynard M, Jamart V, Fernandez M, r: Miranda anestèsiques gestió de l'IAM en una dona embarassada de 38 setmanes. "Premi al millor Poster del Congrés"

Atienzar C, Gil S, Borràs R, Miranda a: comparació de levobupivacaine 0.125%, 0,125% bupivacaine i ropivacaine en el 0,2% en perfusió contínua mitjançant epidural per analgèsia laboral

Atienzar C, Gil S, Raynard M, Gascón G, j: Mailan reacció extrapiramidal causada per l'ondansetron en pacients sotmesos a sedació per Litotrícia extracorpòria per ones de xoc

COMUNICACIÓ: Control de la via aèria en el pacient obstètrica. Dr. Borràs

2003

I Congrés de la SCARTD. Barcelona. Octubre de 2003

Atienzar C, Esteve m, Gil S, Raynard M, Borras R, r: Miranda Mastocytosis cutània: anestèsia general amb sevorane i cisatracurium

Atienzar C, Esteve m, Gil S, Gispets D, r: Miranda Analgèsia postoperatòria amb catèter femoral en cirurgia de genoll: la nostra experiència

Gil S, Atienzar C, Raynard M, Gispets D, r: Miranda Emfisema subcutani després orotracheal traqueal

2002

IV. curs teòric i pràctic de difícil intubació traqueal. Girona. Novembre de 2002

PRESENTACIÓ. Causes de difícil intubació traqueal i factors pronòstics.
Dr. Borràs

XV Trobada de científics de la SCARTD.

Universitat Hospital del mar i esperança. Abril 2002

Fontao F, Potel C, Fernández M, Borras R, Mailan j: Analgèsia amb propofol i pegat de fentanil per al treball

Atienzar C, Fontao F, Esteve m, Borràs R, Miranda a: Estudi comparatiu entre 0,2% més de ropivacaine 2ug/ml i 0,1% ropivacaine pegat de fentanil més analgèsia de treball epidural pegat de fentanil 1ug/ml.en.

2001

5 Congrés Mundial de th de Medicina Perinatal; Barcelona, setembre. 23-27, 2001

Ponència: Dr. A. Miranda
Alleugeriment del dolor en el treball
Anestèsia en la preeclàmpsia i síndrome de Hellp

Reunió científica XIV de la SCARTD. Ciutat universitària de Bellvitge salut. Maig 2001

Fontao F, Boliart Y, Potel C, Borras R, Miranda a: Preeclàmpsia, HELLP i síndrome de insuficiència d'òrgan múltiple

Potel C, Boliart Y, Fontao F, Borras R, Mailan j: Ús de remifentanyl per al tractament de colèdoc renal amb ones de xoc

2000

17 Congrés Europeu de Medicina Perinatal; Porto, 25-29 de juny de 2000
Ponència: Dr. A. Miranda
Repercussió en el fetus d'anestèsia general i regional per cesària

Reunió d'anestèsia obstètrica. Funchal maig 2000
DISCURS: "analgèsia Epidural: Receios e Esperança." Reflecteixen el ritme"
Dr. A Miranda
DISCURS: "neuropatia lliurament pos - O é fer Qual? freqüència" O fazer?"
Dr. A Miranda

Galeria

Dr. Cristina Cobaleda
SCARTD 2016

Dr. Elena Sánchez Royo
SCARTD 2016

Dr. Virginia Sánchez-Migallón
SCARTD 2016

Dr. Nuria Carbonell
SCARTD 2016

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Comenceu a escriure i premeu retorn per cercar