anal follada mentre rossa xucla penis. lloc oficial www.damplips.CC
freeones Consell

No és ja fàcil iniciar el tractament de trastorns erèctils a causa de la pressió i el gen, és encara menys fàcil quan hi ha una gran quantitat d'informació a tenir en compte abans de començar. https://www.bleuepil.com/utilisation-du-viagra.html No és un tractament comú, així que assegureu-vos de tenir tota la clau a la mà perquè no tingui sorpreses desagradables quan comenci el seu tractament.

CMA CMA

QUÈ ÉS?

El Centre de Cirurgia ambulatòria (CMA) està dissenyat funcional i estructuralment per a la realització de procediments quirúrgics ambulatoris. El seu objectiu és realitzar procediments de complexitat mitjana en els quals el pacient, després d'un període de recuperació i control i independentment de la tècnica anestèsica utilitzada, és donat d'alta al seu domicili mantenint la mateixa efectivitat i estàndards de qualitat que en el pacient intervingut quirúrgicament amb hospitalització.

FUNCIONS

Les funcions dels anestesiòlegs adscrits a aquesta Unitat són:

 • Realitzar l'examen preoperatori si el pacient no ha estat visitat en la Consulta d'Anestesiologia i fer signar el DCI específic pel CMA
 • Atendre la cirurgia programada i/o urgent del CMA
 • Vigilar el pacient fins rebre l'alta al seu domicili
 • Efectuar l'ingrés mèdic del pacient al Centre en cas de complicació greu, ja sigui quirúrgica o anestèsica

La selecció de pacients és a càrrec inicialment del cirurgià i la seva acceptació definitiva depèn de la decisió de l'anestesiòleg, després de la realització de l'exàmen preoperatori.

CRITERIS D'INCLUSIÓ

Criteris d'inclusió o rebuig d'un pacient a CMA:

A. Criteris d'inclusió vinculats a la intervenció

 1. No precisar antibiòtics endovenosos en el postoperatori.
 2. La intervenció no ha de fer-se sobre un focus sèptic
 3. El procediment quirúrgic no ha de ser subsidiari d' heparinització profilàctica i presentar poc risc de pèrdues hemàtiques
 4. Poca probabilitat de complicacions greus en el període postoperatori. (sobretot tipus hemorràgic)
 5. Durada aproximada de la intervenció de 60 minuts sota anestèsia general. En el cas d'utilitzar altres tècniques anestèsiques, aquest temps és aconsellable però no necessari.

B. Criteris d'inclusió segons patologia del pacient

 1. Pacients ASA I i II
 2. Pacients ASA III i excepcionalment ASA IV, amb patologia compensada, sense haver presentat episodis de descompensació en els 3 mesos anteriors a la intervenció quirúrgica, que s'operin preferentment sota anestèsia regional o local amb lleugera sedació
 3. Pacients amb MPOC, diabetis tipus II (tractada amb ADO) en procediments quirúrgics que no requereixen anestèsia general. Diabetis tipus I Insulino Depenents només en procediments oftalmològics.
 4. Obesitat: valorar en cada cas la patologia associada, el tipus de procediment quirúrgic i la tècnica anestèsica.

C. Criteris d'exclusió segons la patologia del pacient.

 1. Diabetis tipus I
 2. EPOC i Diabetis tipus II (tractada amb ADO), en procediments quirúrgics que necessitin anestèsia general.
 3. Pacients psiquiàtrics.
 4. Drogodependències
 5. Tractament amb anticoagulants i/o alteracions en la coagulació
 6. Epilèpsia
 7. Antecedents de complicacions anestèsiques greus en intervencions quirúrgiques anteriors.
 8. Risc de presentar Hipertèrmia maligna
 9. Pacients pediàtrics menors de 18 mesos (a excepció dels pacients amb obstrucció del sac lacrimal, fre sublingual o retard en la caiguda del cordó umbilical).
 10. Pacients amb patologia coronària que hagin presentat clínica en els dos últims anys, excepte la intervenció de cataractes (absència de símptomes en els 3 mesos previs a la intervenció quirúrgica.)
 11. Hipertensió arterial mal controlada amb medicació.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Comenceu a escriure i premeu retorn per cercar