anal follada mentre rossa xucla penis. lloc oficial www.damplips.CC
freeones Consell

En quiròfan central

No és ja fàcil iniciar el tractament de trastorns erèctils a causa de la pressió i el gen, és encara menys fàcil quan hi ha una gran quantitat d'informació a tenir en compte abans de començar. https://www.bleuepil.com/utilisation-du-viagra.html No és un tractament comú, així que assegureu-vos de tenir tota la clau a la mà perquè no tingui sorpreses desagradables quan comenci el seu tractament.

EN QUIRÒFAN CENTRAL

INFORMACIÓ GENERAL

Distingit/da pacient:

Vostè va a sotmetre's a una intervenció quirúrgica i això comporta uns requisits previs que han de complir-se amb l'objecte d'assegurar al màxim l'èxit de la mateixa. Un dels més importants és la valoració adequada del seu estat actual de salut, la qual cosa s'aconsegueix mitjançant l'examen clínic preoperatori.

Si té qualsevol dubte sobre la seva intervenció pot contactar amb la Unitat de Valoració Preanestèsica: 93 227 47 40

VISITA PREANESTÈSICA-EXAMEN PREOPERATORI

L'èxit de qualsevol intervenció depèn no només de la terapèutica quirúrgica emprada, sinó també que l'organisme respongui de manera adequada tant a l'agressió quirúrgica com a la tècnica anestèsica emprada. En conseqüència, resulta obvi que un coneixement previ de la situació en què es troba el pacient abans de la intervenció, constitueix la millor manera d'aconseguir l'esmentat objectiu. Aquest coneixement s'aconsegueix mitjançant la realització d'un examen preoperatori rigorós que contempla, entre unes altres, les següents mesures:

   1. Història clínica: interrogatori dirigit per esbrinar l'estat general del pacient: antecedents mèdic-quirúrgics (malalties, intervencions anteriors) existència d'al·lèrgies i/o reaccions anòmales enfront de medicaments o tècniques anestèsiques; presència de malalties actuals (Diabetis, Asma, etc..); hàbits tòxics (tabac, alcohol, etc…) Medicació habitual abans de la intervenció. Si vostè o algú de la seva família ha presentat anteriorment una reacció anòmala i/o una complicació important imputables a l'anestèsia, posi-ho en coneixement del seu cirurgià i del anestesióleg que li practiqui l'examen preoperatori.
   2. Si pateix alguna malaltia i desitja més informació sobre aquesta en relació a la intervenció quirúrgica, en l'apartat Pacients amb patologies mèdiques trobarà exposats alguns conceptes bàsics d'algunes de les patologies més importants.
   3. Qüestionari d'autoavaluació: inclou una sèrie de preguntes que vostè ha de respondre per tal de facilitar l'interrogatori clínic. Aquest qüestionari l'haurà de dur al Centre correctament emplenat.
   4. Exploració física detallada dels diferents sistemes o aparells de l'organisme: Exploració cardiovascular i respiratòria; Exploració de la via aèria; Estimació de l'estat funcional del pacient o tolerància a l'activitat física diària.
   5. Exploracions complementàries:exàmens destinats a proporcionar informació addicional sobre els diversos sistemes: (ECG: cor) (Rx Tòrax: pulmons) Analítica sanguínia i Grup Rh (Anèmia, Infecció, Transtorns de la coagulació…)electro y rx
   6. En cas de patologia respiratòria i/o cardíaca important, pot ser necessari realitzar-li proves més específiques, com per exemple:
    • Proves funcionals respiratòries i/o gas sang arterial (malaltia Respiratòria)
    • Ecocardiografia i/o Holter (registre electrocardiogràfic continu durant 24 h)en cas de patologia cardiaca
    • Aquestes exploracions complementàries li poden fer on prefereixi o li aconsellin però ha de dur-les quan vingui a fer-se l'exàmen preoperatori
   7. Indicacions específiques:
    • Ha de venir a la intervenció en dejú (com a mínim 6 hores)
    • No ha d'aplicar-se cosmètics ni esmalt d'ungles
    • Ha de treure's qualsevol tipus de pròtesi o material extraïble (dentadures postisses, lents de contacte, pròtesi auditiva)
    • No porti objectes de valor (deixar-los a casa o guardar-los a la caixa de seguretat del Centre)

Sobre la base de tot això, l'anestesiòleg, en col·laboració, si és necessari, amb un altre metge especialista valorarà el seu estat perquè vostè pugui sotmetre's a la intervenció quirúrgica amb el màxim de garanties possibles.

   • Valorarà l'estat en què vostè es troba abans de la intervenció
   • Establirà el risc operatori
   • Corregirà les possibles alteracions que vostè pugui presentar
   • Prendrà les mesures necessàries (adequació de la seva medicació habitual, reserva de sang per a transfusió, etc..)

En general, tant de la morbiditat (aparició de complicacions) i mortalitat perioperatòria (durant i després de la intervenció) estan suportades en tres pilars:

   • La condició mèdica preoperatòria del pacient
   • El tipus d'intervenció quirúrgica
   • El maneig anestèsic

Un cop establert el risc general, l'anestesiòleg:

   • L'informarà de les diferents tècniques anestèsiques disponibles, així com dels riscos respectius
   • Triarà la tècnica anestèsica més apropiada al seu estat i al tipus d'intervenció a la que vostè ha de sotmetre's, procurant si és possible, respectar la seva voluntat en aquest sentit
   • Decidirà el tipus de cures postoperatòries que vostè ha de rebre i li prescriurà una medicació que li permeti afrontar la intervenció amb major serenitat
   • Qualsevol tipus de dubte que vostè pugui tenir en relació a l'acte anestèsic, no dubti a aclarir-la amb l'anestesiòleg, la qual cosa contribuirà a incrementar la seva confiança en l'èxit final de la intervenció.

Aquest examen preoperatori es realitza en la Unitat de Valoració Preanestèsica de l'Hospital Universitari Quirón Dexeus, on el seu cirurgià li remetrà, una vegada tots dos hagin decidit dur a terme la intervenció. En cas de cirurgia urgent, l'anestesiòleg li visitarà a l'Hospital, on efectuarà les mateixes exploracions que en la Unitat abans citada.

Després de l'examen preoperatori, l'anestesista li donarà un document que caldrà que el signi com "Consentiment informat", autoritzant al fet que se li practiqui el procediment anestèsic previst. No es preocupi per resdeixi que nosaltres ho fem per vostè. Pensi que en l'ànim de tots els metges que li atenen, l'única cosa que compta és que tot vagi bé, que la seva recuperació sigui ràpida i satisfactòria i que vostè quedi complagut/da amb l'atenció rebuda.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Comenceu a escriure i premeu retorn per cercar